WHO sitt program QualityRights ble lansert i 2019. Programmet tar til sikte på å heve kvaliteten, fremme menneskerettigheter og recovery innen mental helse.

En rekke opplæringsmateriell er siden gjort tilgjengelig. Modulene er inndelt i kjerne opplæring og spesialisert opplæring. Sistnevnte har kurs i recovery, strategier for å avslutte bruk av isolasjon og mekaniske/ kjemiske tvangsmidler og beslutningsstøtte og forhåndssamtykker.

Oversikt over kursene finnes her >>