I en artikkel hos Dagens Medisin svarer nå Helse- og omsorgsdepartementet (HoD) på Tor Levin Hofgaards blogginnlegg angående hvorvidt Norge bryter menneskerettighetene. "Vi mener at tvangsbestemmelsene i norsk lov er forenlig med FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)", sier Erlandsen.

Les tilsvaret fra HoD her »

Les det opprinnelige blogginnlegget fra Tor Levin Hofgaard her »