"…"Tvangsbruken i Psykisk helsevern må ned". Målsettingen har vært flagget av flere regjeringer og støttes av brukerorganisasjoner og fagmiljøer. Men suksessen har uteblitt. Helsedirektoratets tall fra 2015 viser at 5 600 pasienter ble tvangsinnlagt tilsammen 8000 ganger. I flere år har tallet vært omtrent det samme, og de helsepolitiske og faglige kommentarene har kommet nærmest på autorepeat: Vi bruker for mye tvang her på berget. De geografiske variasjonene er uforklarlige og uakseptable."

Videre skriver Hofgaard blant annet at det er viktig at "frivillighet skal være prøvd først» må fylles med et reelt innhold for pasientene".

Her kan du lese blogginnlegget i sin helhet »