Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4 er nå åpent tilgjengelig.

Les saken og last ned veilederen hos PsykNytt »