Gathering - Miniseminarer

Miniseminarer

Har du en idé til et forskningsprosjekt, eller kanskje du har planlagt å forske innen tvangsfeltet?

Et miniseminar kan være noe for deg som ønsker hjelp med å videreutvikle en idé til et prosjekt. Samtidig er arrangementet en arena for å møte andre med tilsvarende forskningsinteresser.

Vi kan hjelpe til med å arrangere det praktiske rundt seminaret. Nettverket dekker kostnader for leie av møtelokale og lunsj. I tillegg kan vi vurdere å dekke reiseutgifter i enkelttilfeller.

Av erfaring anbefaler vi at maks 15 personer deltar på det enkelte seminaret. Tidsrommet 10.00-16.00 er ofte passende, med tanke på tilreisende deltakere.

Kontakt rådgiver Tonje Lossius Husum dersom du lurer på noe om miniseminarene eller har en idé til et tema som kan være aktuelt for miniseminar.