Forskermøte om teori om tvang innenfor psykisk helse, 21. og 22. mai 2014

Interessante dager på Holmen Fjordhotell 

Teori om tvang innenfor psykisk helse var temaet for årets første forskergruppemøte. Innledere var Reidar Pedersen, Didrik Heggdal, Christine Øye og Marit Svindseth. Denne gangen var vi 23 deltakere. Det er hyggelig å registrere at stadig nye personer deltar på våre samlinger.

Seminaret bestod av teoretiske presentasjoner, presentasjoner av pågående forsknings- og fagutviklingsprosjekt og diskusjoner. Under finner dere de ulike presentasjonene.

Dag 1:
Reidar Pedersen (Universitetet i Oslo): Ulike syn på tvang.
Didrik Heggdal (Vestre Viken HF): BET – Basal eksponeringsterapi
Christine Øye (Høgskolen Stord/Haugesund): Institusjonelle betingelsers betydning for tvang

Dag 2:
Marit Svindseth (Høgskolen i Ålesund): Tvang teoretiske perspektiv
Marius Storvik (Universitetet i Tromsø): Rettsikkerhet i psykiatriske institusjoner
Anders Jacob (Lovisenberg DPS): Reduksjon av tvangsmidler

TvangsForsk takker for spennende (og varme) dager på Holmen.

Program »

Deltakerliste »

 

2014 05 21 10 32 40 - Forskermøte om teori om tvang innenfor psykisk helse, 21. og 22. mai 2014

 

Kontakt:
E-post: tine.bergli@uit.no 
Telefon: 776 23 349