Med fokus på gråsonetvang

Holmen utsikt - Forskergruppemøte om gråsonetvang, 10.-11.mai 2016

10. og 11. mai 2016 arrangerte TvangsForsk et forskergruppemøte med fokus på gråsonetvangen, den uformelle tvangen som kan oppstå utenom fattede vedtak for pasienter som er i kontakt med det norske psykiske helsevernet.

I løpet av to flotte dager på Holmen fjordhotell tok tvangsforskningsnettverket fatt på både begrepsbruk som angår disse gråsonene, og det ble holdt en rekker fremlegg og presentasjoner fra forskere som er opptatt av dette temaet.

Dag 1:

Dag 2:

Den siste bolken på dag 2 var satt av til diskusjon av forskning på gråsonetvang og hva nettverket mener bør være veien videre. Her ble en mulig multisenterstudie tatt opp som et viktig punkt, og flere ønsket å bidra i prosessen med å skrive søknader for en slik studie.

Det ble også bestemt at TvangsForsk skal avholde et kortere forskergruppemøte høsten 2016, og at dette legges til dagen før Hamarkonferansen. Dato vil være 22. november og tema vil annonseres i juni.

Deltakerlisten finner du her »

Siden er under utarbeidelse