Gathering - Forskergruppemøter

Forskergruppemøter

Forskergruppemøte 21. og 22. mai 2019

Holmen Fjordhotell 300x225 - ForskergruppemøterI år var det i overkant av 40 påmeldte deltakere. Samlingen ble, som vanlig, avholdt i idylliske omgivelser på Holmen Fjordhotell i Asker. Det er ikke plass til mer enn 40 deltakere på fjordhotellet, og dersom det neste år skulle bli flere, vil vi måtte finne et annet sted å holde arrangementet.


Dag 1: Internasjonal status for tvang i psykisk helsevern/ presentasjon av prosjekter

 • Velkomsthilsen v/Erlend Bugge, leder SIFER Nord.Status for ny organisasjonstilknytning for Tvangsforsk.
 • Velkommen v/Georg Høyer

 • 20190521 101935 295x300 - ForskergruppemøterCoercion in the Netherlands and Europe -What do we know? –What will be the future? v/ Professor Niels C.L. Mulder, psykiater, Erasmus MC Parnassia Psychiatric Institute

Last ned hans presentasjon>>


 • Tema 1: Nødrett som rettsgrunnlag for bruk av tvang v/ Førsteammanuensis Marius Storvik, Det juridiske fakultet UiT
 • Tema 2: Tvangsinnleggelser på under 10 døgn. Vedtas det rettslig tvilsomme beslutninger om tvang for akutt suicidale pasienter? v/ Førsteammanuensis Marius Storvik, Det juridiske fakultet UiT

 • 20190521 140621 169x300 - ForskergruppemøterEvaluering av erfaringer knyttet til å vurdere samtykkekompetanse etter lovendringen i 2017 og utvikling av e-læringskurs i å vurdere samtykke v/ Tonje Lossius Husum, Forsker/ psykolog, Senter for medisinsk etikk, UiO

Dag 2: Pågående prosjekter og presentasjon av nytt NFR prosjekt

 • 20190522 090743 300x169 - ForskergruppemøterFremtidig kvalitetsregister for tvang i psykisk helsevesen. Status for forprosjektgruppe. v/ Henriette Riley, Forsker, Phd.

   

 • 20190522 110853 300x183 - ForskergruppemøterSiv Helen Rydheim fra WSO presenterte prosjektet: «Livslange psykososiale og økonomiske følger etter tvangsmedisinering, i et menneskerettighetsperspektiv», og fikk tilbakemeldinger fra salen.

   

 • 20190522 115827 300x169 - Forskergruppemøter«Exploring nurses and nursing staffs’ practice of mechanical and pharmacological restraint in acute psychiatric wards, a mixed-method study» Presentasjon av ide og status sålangt. v/ Liv Bachmann, Høyskolen i Molde.

 • 20190522 134514 300x169 - ForskergruppemøterProsjekt med tema å undersøke forløp rundt avvikling av TUD. v/ Kristin Tuven, VID vitenskaplige høgskole, Bergen