Vår erfaring og opplevelse etter å ha snakket med flere kolleger rundt om i landet, er at fylkeslegenes praksis skiller seg vesentlig, både hva gjelder antall opphevede vedtak, men også begrunnelser for opphevelser, sier Melissa Weibell, overlege i psykiatri ved Stavanger universitetsjukehus og tillitsvalgt for Overlegeforeningen (OF) og Jeanette Bjørke-Bertheussen, overlege i psykiatri ved Stavanger Universitetsjukehus og tillitsvalgt for OF.

Her finner du innlegget »