Ukom har lagt fram rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand? Helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko».

Et drap på et offentlig sted er utgangspunktet for Ukoms rapport. Omstendighetene rundt en innleggelse i det psykiske helsevernet et drøyt år før drapet, er undersøkt.

I rapporten anbefaler Ukom flere forbedringstiltak. De handler blant annet om mulighetene for tettere og bedre samhandling mellom politiet og det psykiske helsevernet. Det finnes verktøy i dagens regelverk som ser ut til å ha gått i glemmeboken. Ukoms anbefalinger kan bidra til at det psykiske helsevernet får bedre muligheter til å gi god pasientbehandling og bedre samfunnsvern.

Les Ukoms nyhetssak og se opptak av webinaret >>

Les hele rapporten >>