Det slår jusforsker Marius Storvik (39) ved UiT fast i doktoravhandlingen sin, hvor han har gått kontrollkommisjonene etter i sømmene. Deres oppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møte med det psykiske helsevernet.

Les fullstendig artikkel her