Tvangsrapporten 2021. Bilde fra Erfaringskompetanse.no

Arnhild Lauveng og Anders Skuterud ved Erfaringskompetanse.no har gjennomført en spørreundersøkelse om bruk av tvang innen psykisk helsevern, som en forberedelse til en ny høringsrunde til Tvangsbegrensningsloven. Undersøkelsen var gjort via Questback og informantene var pasienter, pårørende og ansatte med erfaring med bruk av tvang.

Undersøkelsen viser ulike holdninger mellom gruppene. Skader som følge av tvangsbruk, men også skader som følge av å ikke bruke tvang er tematisert og medvirker til en balansert fremstilling. Antallet informanter på 512 er likevel lavt. Av disse var 35% pasienter med egenerfaring av tvang, 25% pårørende til noen som har opplevd tvangstiltak og 20% ansatte i helsevesenet som arbeider med tvang. Resterende andel er pasienter, pårørende og ansatte der tvang ikke har vært benyttet, men kunne vært aktuelt.

Da informasjon om undersøkelsen er gått ut bredt, dels ved videreformidling, kan vi ikke se at det er mulig å å beregne noen svarprosent. Lite antall informanter og dermed muligheter for responder-bias, er imidlertid trukket frem som en mulig svakhet av forfatterne.

Her kan du lese mer om undersøkelsen på Erfaringskompetanses nettsider >>

Her kan du lese selve rapporten >>