download 300x150 - Tvangstallene for 2018 er publiserte

I dag har Helsedirektoratet publisert en ny rapport for status etter lovendringen i 2017 med innføring av samtykkekompetanse. Tvangstallene for 2018 har av den grunn vært etterlengtede, men har latt vente på seg.

Les rapporten >>

Helsedirektoratet har også skrevet en kort artikkel om hovedfunn>>


Tvangstallene for 2018 er samtidlig lagt ut i SAMDATA dashboard, men linkene er flyttet og er nå å finne her:

Bruk av tvang i psykisk helsevern >>

NKI: Tvangsinnleggelser >>

NKI: Tvangsmidler >>


Umiddelbart ser det ikke ut til å være vesentlige endringer nasjonalt. Det er en nedgang i varighet og antall TUD-pasienter, men kanskje ikke så stor som forventet?

Fravær av nedgang kan skyldes større oppmerksomhet rundt at det skal fattes vedtak i sakene der pasienten mangler samtykkekompetanse, men ikke viser motstand.

Vi vil komme med en sak i neste nyhetsbrev (18. mars) om dette, når vi har fått tid til å studere tallene bedre.