Som vi tidligere har skrevet om, har det vært en ny høringsrunde for Tvangsbegrensningloven. Denne runden var primært for å få innspill til hva som kreves- og hvordan en slik lovendring kan implementeres.

Fristen for innspill var 8. november. For de som er interesserte, er innspillene fra Tvangsforsk tilgjengelige her:

Opprinnelig høringsinnspill (2019) >>

Høringsrunde 2 (2021) >>