FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services) samler inn beskrivelser av bruken av tvang fra de ulike europeiske medlemslandene. De kaller dette «Country blogs». Først ut er Tyskland og Finland.

Bloggene gir oversikt over de ulike lands lovverk for tvang, sammenlignbare tall for de vanligste tvangsformene og hvordan landene jobber med tvangsreduksjon.

Flere land legges til etter hvert.

Du kan lese bloggene her >>