Velskrevet artikkel fra England om hvordan koronavirusutbruddet oppleves i psykisk helsevern institusjoner >>

NB: PPE = Personal Protective Equipment