Britiske National Health Service (NHS)  har laget et verktøy for å vurdere kvalitet på behandling, sett fra et pasientperspektiv. Verktøyet er utformet for bruk i enhver sengepost og har fått navnet «The Fifteen Steps Challenge». Hva man skal oversette dette til på norsk er uklart, men Helsedirektoratet har gitt det navnet «15 steg inn» når de omtaler det i utkastet til nye nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang.

Bruk av verktøyet går ut på at man setter sammen en gruppe bestående av pasienter og personale, som sammen gjennomfører besøk og registrerer hvordan de opplever å komme til en sengepost – hvordan bl.a. mottakelsen og de fysiske omgivelsene er. Vil man som pasient føle seg trygg og ivaretatt? Konstruktiv tilbakemelding gis til institusjonens ledelse, både på det som er bra og det som kan bli bedre.

Formålet er å (fritt oversatt fra engelsk):

  • Hjelpe personalet, brukere og andre til sammen å identifisere muligheter til forbedring
  • Gi en metode for å forstå brukernes førsteinntrykk bedre og hvordan dette påvirker deres opplevelse av behandlingen
  • Fremme deling av eksempler på god praksis

NHS sin side om verktøyet >>

Tilpasset versjon av 15-Steps-Challenge for bruk i sengeposter innen psykisk helsevern >>