Utgaven «Psykologer og bruk av tvang» er en del av markeringen av at det er 20 år siden psykologspesialister fikk vedtaksmyndighet. Flere fra tvangsforsk-nettverket har levert bidrag.