paper note ipad 76752 - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Aktuelt fra TvangsForsk om TUD

Helsetilsynet - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Svikt i helsehjelpen ved dom til tvungent psykisk helsevern

by Kent Jensen • 10. februar 2022

Helsetilsynet har nettopp sluppet en ny tilsynsrapport som omhandler svikt i helsehjelpen ved gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern. Svikten i helsehjelpen muliggjorde at vedkommende som var dømt til tvungent vern pga. alvorlig kriminalitet, drepte en annen pasient. Helsetilsynet skriver innledningsvis: «Statens helsetilsyn har undersøkt varsel om en uventet alvorlig hendelse der en pasient […]


HKS Veiledere 1 - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Ny doktorgrad om tvangsbehandling under oppfølging fra ACT team

by Kent Jensen • 4. november 2019

Hanne Kilen Stuen med biveiledere Jorun Rugkåsa (t.v.) og Anne Landheim (t.h.). Foto: NKROP   Hanne Kilen Stuen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk disputerte fredag 1. november på universitetet i Tromsø med avhandlingen: “Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians». […]


high angle shot of suburban neighborhood - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Ny norsk artikkel om tvunget vern uten døgnopphold

by Kent Jensen • 23. oktober 2019

Insidens- og prevalensrater, varighet og bruk av helsetjenester: Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study.


Prosjekt Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD-prosjektet) i Tromsø

by siteman1099 • 2. juni 2016

I Tromsø har spesialisthelsetjenesten og kommunen gått sammen for å bedre tilbudet til mennesker som er underlagt tvang utenfor institusjon (TUD).


Praktisk hjelp gjør TUD lettere å godta

by siteman1099 • 1. juni 2016

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) kan være mer akseptabelt for pasienter dersom de mottar andre tjenester og praktisk hjelp med bolig, økonomi og sosialt liv i tillegg, viser ny studie fra ROP-forsker Hanne Kilen Stuen.


Ikke færre reinnleggelser med tvang uten døgnopphold, sier forsker Jorun Rugåsa til Dagens Medisin.

by siteman1099 • 25. september 2015

– Gruppen på tvang fikk innskrenket friheten sin, men uten at det fikk effekt på antallet som ble reinnlagt, antallet reinnleggelser eller liggedøgn, sier norsk forsker.