paper note ipad 76752 - Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent metode innen psykisk helse og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdoms psykiske helsetjenester.

Aktuelt fra TvangsForsk om Tvangsmedisinering

HiMolde - Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Forskergruppe skal se på effekt av tvangmedisinering

by Kent Jensen • 23. august 2021

Høgskolen i Molde melder i sin nettavis, at en forskergruppe som inkluderer professor Stål Bjørkly skal studere effekten av antipsykotika: https://panorama.himolde.no/2021/07/07/bjorkly-i-forskergruppe-som-skal-studere-effekten-av-antipsykotika/?fbclid=IwAR3Wxrcj-FZ5iuHKwTppkq2Rhfp6rF7Egfcc4Z-ckUvwv-XVVfkzFh0xtoU Prosjekteier, SIFER Vest, har fått 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd. Registerdata fra 2010-11 for tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering skal benyttes. Man skal så se hvordan det har gått med disse pasientene 10-12 […]


Effekt av AP - Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke

by Kent Jensen • 19. april 2021

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang for å forsøke finne svar på effekten av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling. Tvangsforsk var ved Kent Jensen representert som ekstern fagfelle. Rapporten er publisert i dag, 19.04.21. Dessverre var resultatet som forventet – det er gjort svært lite forskning […]


HKS Veiledere 1 - Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Ny doktorgrad om tvangsbehandling under oppfølging fra ACT team

by Kent Jensen • 4. november 2019

Hanne Kilen Stuen med biveiledere Jorun Rugkåsa (t.v.) og Anne Landheim (t.h.). Foto: NKROP   Hanne Kilen Stuen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk disputerte fredag 1. november på universitetet i Tromsø med avhandlingen: “Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians». […]


Helseministerens pålegg om medikamentfrie behandlingstilbuder svært positivt.

by siteman1099 • 28. juni 2016

Dette sier Ketil Lund, medlem av utvalget for psykiatri og rettsvern i den internasjonale juristkommisjon norsk avdeling.


Rådet for psykisk helse ønsker debatt om medisinering og tvang

by siteman1099 • 24. mai 2016

Nyhetene om underrapportering og store geografiske forskjeller i bruk av tvang, og da særlig beltebruk, er urovekkende, mener Rådet for psykisk helse. «Vi stiller spørsmål om også tvangsmedisinering er underrapportert, og ønsker en offentlig debatt om dette», sier generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg i Dagsavisen 23. mai.


Underrapporteres også tvangsmedisinering?

by siteman1099 • 23. mai 2016

Det finnes ulike former for tvang. Oftest omtales tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og tvangsmidler. Psykisk helsevernloven hjemler fire former for tvangsmidler; mekaniske tvangsmidler, farmakologiske tvangsmidler, isolasjon og holding. Det er for mye tvangsbruk i Norge, innenfor alle områder av tvang.


Bent Høie vil vanskeliggjøre bruk av tvang

by siteman1099 • 12. april 2016

I fjor ble 5600 pasienter tvangsinnlagt tilsammen 8000 ganger.

Helseminister Bent Høie (H) mener det er for mye og feil bruk av tvang i Norge. Han er også bekymret for store geografiske forskjeller i tvangsbruk mellom helseforetak og mellom kommuner.


Ketil Lund: Høyesterett burde prøvd Gaustad-saken

by siteman1099 • 18. mars 2016

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund mener det burde vært en selvfølge at den tvangsinnlagte kvinnen på Gaustad fikk saken sin prøvd for landets øverste domstol.