paper note ipad 76752 - Skjerming

Skjerming

Skjerming er formelt ikke et tvangsmiddel, men et tiltak for å skjerme pasienten fra medpasienter eller personalet når dette er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig behandlingsmiljø.

Aktuelt fra TvangsForsk om Skjerming

Skjermingsrom - Skjerming

Ny rapport fra UKOM om utforming av skjermingsenheter

by Kent Jensen • 6. mai 2021

Foto: UKOM Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten utga onsdag 5. mai en oppfølgende rapport til deres tidligere rapport «Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost«, som vi omtalte i fjor. Her ble det bl.a. påpekt svært uheldige bygningsmessige forhold i skjermingsenheten pasienten var ved og den aktuelle, oppfølgende rapporten anbefaler å fastsette en faglig begrunnet minstestandard […]


Måleskjema om skjerming 1 - Skjerming

Akuttnettverket og Ahus’ måleverktøy for skjerming

by Kent Jensen • 15. november 2019

  Rapporten etter 7 års arbeid tar for seg utviklingen av et måleskjema for skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern.  Utvalget har vært ledet av Torleif Ruud, og har tatt for seg at det rimelig særnorske fenomenet «skjerming» (uten isolasjon) kan ha svært varierende kliniske begrunnelser og innhold. De har av denne grunn utviklet et […]


Rapport: Tvangsmidler og skjerming i PH

by siteman1099 • 5. mai 2015

På SIFERs nettside kan man nå finne en kortfattet oversikt over funnene i deres rapport om tvangsmidler og skjerming.


Ny rapport om bruk av tvangsmidler og skjerming er tilgjengelig

by siteman1099 • 27. mars 2015

I 2012 ble det fattet vedtak om bruk av tvangsmidler og skjerming overfor 2602 pasienter. I 2009 var antallet pasienter 2432.


Skjerming – en omdiskutert behandling

by siteman1099 • 21. januar 2015

I januarutgaven av tidsskriftet for Den norske legeforening skriver Eline Feiring at «skjerming av psykiatriske pasienter er en omdiskutert og dårlig dokumentert behandlingsmetode. Men den er likevel veldig vanlig».


Meir tvangsmiddel og skjerming – også i Hordaland

by siteman1099 • 17. februar 2009

Ein ny rapport frå SINTEF helse viser at bruken av tvangsmiddel og skjerming i psykiatrien auka frå 2001 til 2007. Helse Bergen og Helse Fonna er mellom dei sjukehusa som bruker dette mest