paper note ipad 76752 - Reduksjon av tvang

Reduksjon av Tvang

Forskning viser at de fleste tiltak som iverksettes med tanke på å redusere bruk av tvang oppnår ønsket virkning. Her har vi samlet informasjon om vellykkede prosjekter og forskning som har vist seg å ha god effekt i å redusere ulike former for bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Aktuelt fra TvangsForsk om Reduksjon av tvang

Nasjonale faglige rad - Reduksjon av tvang

Faglige råd for forebygging av tvang

by Kent Jensen • 27. januar 2022

Vi har tidligere presentert de nasjonale faglige rådene for forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne, dengang i forbindelse med høringsrunden. Den 14. desember 2021 ble den endelige versjonen av rådene sluppet. Det er nå opp til helseforetakene å jobbe med hvordan de skal implementere rådene i egen praksis. Du kan lese nyhetsmeldingen og […]


pexels alex green 5699514 - Reduksjon av tvang

BET-recoveryutdanning

by Kent Jensen • 22. november 2021

BET-seksjonen ved Vestre Viken HF viser til stor reduksjon i bruken av psykofarmaka. Illustrasjon: Pexels.com Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak går sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning. Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) ved UNN og BET-Seksjonen i Vestre Viken har gjennom mange år samarbeidet om implementering av KYR, og ikke minst, tilpasning av […]


WHO Community based mental health - Reduksjon av tvang

WHO guidance on community mental health services

by Kent Jensen • 17. august 2021

WHO lanserte i juni et nytt initiativ for å støtte opp under rettighetsbaserte «hjemmenære» tjenester innen psykisk helse. Kickoff var 10. juni i et direktesendt (Zoom, YouTube) begivenhet der rundt 7000 deltok. Initiativet har vokst i størrelse siden. Vi presenterer her noen relevante linker til de som ønsker å sette seg nærmere inn i arbeidet: […]


15 Steps Challenge - Reduksjon av tvang

The Fifteen Steps Challenge

by Kent Jensen • 3. mai 2021

Britiske National Health Service (NHS)  har laget et verktøy for å vurdere kvalitet på behandling, sett fra et pasientperspektiv. Verktøyet er utformet for bruk i enhver sengepost og har fått navnet «The Fifteen Steps Challenge». Hva man skal oversette dette til på norsk er uklart, men Helsedirektoratet har gitt det navnet «15 steg inn» når […]


QualityRights - Reduksjon av tvang

WHO QualityRights opplæringsmateriell

by Kent Jensen • 26. april 2021

WHO sitt program QualityRights ble lansert i 2019. Programmet tar til sikte på å heve kvaliteten, fremme menneskerettigheter og recovery innen mental helse. En rekke opplæringsmateriell er siden gjort tilgjengelig. Modulene er inndelt i kjerne opplæring og spesialisert opplæring. Sistnevnte har kurs i recovery, strategier for å avslutte bruk av isolasjon og mekaniske/ kjemiske tvangsmidler […]


logo sor ost11 2 - Reduksjon av tvang

Redusert bruk av tvangsmidler: Prosjekt innen Helse Sør-Øst RHF

by Kent Jensen • 13. september 2019

  Helse Sør-Øst har i perioden 2017-2018 gjennomført prosjekt med tanke om å redusere bruk av tvangsmidler innen egne helseforetak, og å få en mer korrekt/ ensrettet registrering av tvang. Leder av prosjektet har vært Martin C. Veland, klinikksjef for Lovisenberg Diakonale Sykehus (foto: Helse Sør-Øst). Prosjektet har munnet ut i en rapport med tiltak […]


Skjermbilde 2019 01 29 kl. 14.23.28 e1557828814305 - Reduksjon av tvang

Internasjonal oppmerksomhet omkring å redusere bruk av tvang innen psykisk helsevern.

by siteman1099 • 29. januar 2019

WHO (World Health Organization) sitt program «QualityRights» tar til sikte på å fremme kvalitet, menneskerettigheter og recovery innen mental helse. Perspektivartikkel av WHOs Michelle Funk og Natalie Drew Bold >> QualityRights.org >>


Lovisenberg Diakonale Sykehus bruker mindre tvang

by siteman1099 • 25. april 2016

I en ny artikkel i Sykepleien (2016: 3) forteller Martin Veland klinikksjef på psykiatrisk avdeling og Anders Jacob ved allmenpsykiatrisk poliklinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus at de har arbeidet systematisk med reduksjon av mekaniske tvangsmidler i et prosjekt i perioden 2013 til 2014.