paper note ipad 76752 - Omfang av tvang

Omfang av Tvang

Helsedirektoratet samler inn og publiserer regelmessig statistikk om omfang av bruk av tvang i Norge. Tallene samles inn i Norsk pasientregister (NPR). Det kommer årlig egne rapporter om bruk av tvang i psykisk helsevern. Det finnes også en interaktiv side hvor man selv kan søke frem ønsket informasjon. Bruk av tvang oppgis også som kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Her har vi samlet lenkene til sidene hvor man kan finne statistikken som Helsedirektoratet publiserer.

Aktuelt fra TvangsForsk om Omfang av tvang

Antall tvangsinnleggelser nasjonalt - Omfang av tvang

Oppdaterte tall for tvang

by Kent Jensen • 14. september 2022

Vi har oppdatert og utvidet innholdet på vår side «nøkkeltall tvang» med tall for 2020. Siden finnes i hovedmenyen, under «ressurser og lenker», eller så kan du klikke på denne direktelinken. Tallene er basert på SAMDATA. Det er ennå ikke kommet oppdaterte tall i SAMDATA for behandling uten eget samtykke/ tvangsbehandling. Vi håper dette snart […]


Ekspertutvalg - Omfang av tvang

Ekspertutvalg skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang

by Kent Jensen • 9. mai 2022

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl, utvalgsleder Øystein Mæland og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Oslo. Foto: Anne Kathrine Aambø / Helse- og omsorgsdepartementet Fra regjeringens pressemelding: I 2017 blei manglande samtykkekompetanse innført som vilkår i psykisk helsevernloven for å kunne vedta tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling med […]


Antall tvangsinnleggelser nasjonalt - Omfang av tvang

Tvangstall for 2019 og 2020 er nå ute i SAMDATA

by Kent Jensen • 1. april 2022

Tvangstall for 2019 og 2020 er nettopp lagt ut i SAMDATA løsningen til Helsedirektoratet. Dette inkluderer etterlengtede tall for bruken av skjerming og tvungent vern uten døgnopphold (TUD). Oppdaterte tall for tvangsbehandling er ikke på plass ennå, men vi forventer det vil komme snarlig. SAMDATA gjør det blant annet mulig å fremvise geografisk-, kjønns- og […]


FOSTREN - Omfang av tvang

Tvangsbruk i europeiske land

by Kent Jensen • 27. januar 2022

FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services) samler inn beskrivelser av bruken av tvang fra de ulike europeiske medlemslandene. De kaller dette «Country blogs». Først ut er Tyskland og Finland. Bloggene gir oversikt over de ulike lands lovverk for tvang, sammenlignbare tall for de vanligste tvangsformene og hvordan landene […]


IR Helse Vest - Omfang av tvang

Ny internrevisjonsrapport i Helse-Vest om bruken av tvang

by Kent Jensen • 27. januar 2022

I august 2021 ble det lansert en ny internrevisjonsrapport for bruken av tvang i Helse-Vest. Arbeidet har vært en oppfølging av forrige internrevisjon i 2014. Rapporten viser til at flere av tilrådingene i 2014 er fulgt opp, men at det har vært en fortsatt økning i tvangsbruk og at det er store forskjeller innad i […]


tvangsrapporten2 - Omfang av tvang

Tvangsundersøkelse i regi av Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse

by Kent Jensen • 28. september 2021

Tvangsrapporten 2021. Bilde fra Erfaringskompetanse.no Arnhild Lauveng og Anders Skuterud ved Erfaringskompetanse.no har gjennomført en spørreundersøkelse om bruk av tvang innen psykisk helsevern, som en forberedelse til en ny høringsrunde til Tvangsbegrensningsloven. Undersøkelsen var gjort via Questback og informantene var pasienter, pårørende og ansatte med erfaring med bruk av tvang. Undersøkelsen viser ulike holdninger mellom […]


Antall tvangsinnleggelser - Omfang av tvang

Tvangstallene for 2020 viser en økning

by Kent Jensen • 10. mai 2021

Helsedirektoratet har nettopp oppdatert de to nasjonale kvalitetsindikatorene (NKI) for tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern, med tall for tredje tertial i 2020. Samtidig er hele år lagt til som standard visning på tidsaksene. Dette gjør at svingningene mellom tertialer utjevnes og det er enklere å se utviklingstrender enn tidligere. For 2020 er antall tvangsinnleggelser […]


Statistikk - Omfang av tvang

Tvangstallene for 2018 er publiserte

by Kent Jensen • 28. februar 2020

I dag har Helsedirektoratet publisert en ny rapport for status etter lovendringen i 2017 med innføring av samtykkekompetanse. Tvangstallene for 2018 har av den grunn vært etterlengtede, men har latt vente på seg. Les rapporten >> Helsedirektoratet har også skrevet en kort artikkel om hovedfunn>> Tvangstallene for 2018 er samtidlig lagt ut i SAMDATA dashboard, […]