Helsetilsynet har nettopp sluppet en ny tilsynsrapport som omhandler svikt i helsehjelpen ved gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern. Svikten i helsehjelpen muliggjorde at vedkommende som var dømt til tvungent vern pga. alvorlig kriminalitet, drepte en annen pasient.

Helsetilsynet skriver innledningsvis:

«Statens helsetilsyn har undersøkt varsel om en uventet alvorlig hendelse der en pasient under helsetjenestens ansvar etter dom om tvungent psykisk helsevern, tok livet av en pasient som oppholdt seg i boligen hans. Grunnlaget for det tvungne vernet var domfellelse etter flere alvorlige straffbare forhold under rusmiddelpåvirkning, sannsynligvis i psykotisk tilstand. På tidspunktet for hendelsen var pasienten bosatt i en kommunal bolig, med tilsyn fra ambulant team tilknyttet et DPS. Statens helsetilsyn har konkludert med at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp.»

Nyhetssaken kan leses her >>

Direktelink til selve rapporten >>