Som psykolog ved akutteamet ved Lovisenberg sykehus tok han sammen med klinikksjef Martin Veland, et oppgjør med egen praksis på inntaksposten der han jobbet. Resultatene er oppsiktsvekkende og allerede godt kjent fra mediene:

Over en toårsperiode ble bruk av mekaniske tvangsmidler i form av beltelegging redusert med 85 prosent. Det som i 2012 var beltelegging i gjennomsnittlig 5, 5timer, var i 2014 redusert til åtte minutter fastholdning. Og best av alt: Den gode utviklingen ser ut til å holde seg.

Her finner du innlegget »