Rapporten påpeker en økning i tvangsbruken.

– Vi kan ikke fastslå at det har skjedd urettmessig tvangsbruk, men vi merker oss at tvangsmidler brukes oftere, og i om lag halvparten av sakene er det ikke fattet skriftlig vedtak. Tvangsbruk skal begrunnes. Dette handler om de innsattes rettssikkerhet, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Bergens Tidene.

Les hele artikkelen hos BT her »

Les rapporten fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse her »