Dette spørsmålet stiller Mats Larssen i et blogginnlegg, skrevet på oppfordring fra psykologforeningen som ønsket hans meninger. Det understrekes at Larssen er konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, og at innlegget er basert på hans personlige meninger. Blogginnlegget er skrevet som et slags tilsvar på forslaget til endring i psykisk helsevernloven som i oktober 2015 ble sendt på høring, og tar opp en del av konsekvensene for innføringen av økte muligheter for ransaking m.m. slik Larssen ser det. Selve høringsforslaget finnes nedenfor.

Her finner du innlegget i sin helhet »

Høyring – forslag til endringar i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel