Bergem tar opp flere av de tingene pasienter underlangt tvungent psykisk helsevern kan bli utsatt for, som ransaking, husregler oo lignende. Bergem ønsker et klarere lovverk fordi hun mener dette er noe som vil «…styrke rettssikkerheten og minske variasjon og utbredelse av egendefinerte standarder». Det er flere aspekter ved den utstrakte tvangsbruken som bekymrer Bergem og det må derfor et bedre lovverk til.
Her er selve kronikken til Bergem »

Denne kronikken er et tilsvar til Mats Larssen som tidligere skrev en kronikk på Psykologforeningen.no hvor han tok opp det han mener er utfordrende og nedverdigende ved utstrakt bruk av de samme «reglene».