http link - Lenker

Lenker

Brukerorganisasjoner

Nedenfor finner du lenker og kontaktinformasjon til noen av de viktigste pasient/pårørendeorganisasjonene.

Hvite ørn. Interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Kropp Sinn Sjel senteret
Storgata 10 (inngang fra Tordenskjoldsgate)
1771 Halden


Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Møllerveien 4, 0182 Oslo
Tlf.: 23 29 19 68

LPP er en uavhengig interesse-, omsorg- og kamporganisasjon. LPP skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle alvorlig psykisk syke og deres pårørende.  LPP driver virksomheten basert på tre hovedpilarer: Verdighet, omsorg og løsninger


Mental Helse Norge
Postboks 298 Sentrum, 3701 Skien
Tlf.: 35 58 77 00

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Målet til organisasjonen er at alle innbyggere i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Organisasjonens virkemiddel er brukermedvirkning på individ- og systemnivå.


Rådet for psykisk helse
Postboks 817 Sentrum, 0104 Oslo
Tlf.: 23 10 38 79

Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner. Rådet arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske problemer og deres nærmeste. Organisasjonen jobber med utfordringer både i forhold til hjelpetilbud og hverdagsliv.


We Shall Overcome
Postboks 8817 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf.: 22 41 35 90

We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet.