paper note ipad 76752 - Ressurser og lenker

Ressurser og lenker

Her finner du oversikt over tilgjengelig statistikk om bruk av tvang, gjeldende regelverk, samt lenker til andre relevante nettsteder

Omfang av tvang i Norge

Våre egne sammendrag av tilgjengelig statistikk, og oversikt over de ulike kildene for tvangsstatistikken.

Regelverk

Gjeldende forskrifter, lover, konvensjoner om menneskerettigheter og andre regelverk for bruk av tvang i psykisk helsevern.

Nye publikasjoner internasjonalt

Forskning om tvang innen psykisk helsevern fra hele verden.

Tvangsbegreper på engelsk

Nyttige ved søk i internasjonale databaser.

Høringsuttalelser fra TvangsForsk

Høringer med uttalelse fra TvangsForsk.

Andre nyttige lenker

Interesseorganisasjoner, nettverk og tidsskrifter relatert til psykisk helse.