Helse Sør-Øst har i perioden 2017-2018 gjennomført prosjekt med tanke om å redusere bruk av tvangsmidler innen egne helseforetak, og å få en mer korrekt/ ensrettet registrering av tvang. Leder av prosjektet har vært Martin C. Veland, klinikksjef for Lovisenberg Diakonale Sykehus (foto: Helse Sør-Øst).

Prosjektet har munnet ut i en rapport med tiltak og anbefalinger til helseforetakene i Helse Sør-Øst, og vil blant annet brukes i deres interne revisjon rundt tvangsmiddelbruk senhøsten 2019.

Martin Veland 2 Sussanne Ward Ådlandsvik b 300x101 - Redusert bruk av tvangsmidler: Prosjekt innen Helse Sør-Øst RHF

Rapporten er grundig, lettlest og har mange gode presiseringer, spesielt vedrørende ansvarsforhold ved tvangsmiddelbruk der faglig ansvarlig ikke er tilstede når vedtaket fattes.

Arbeidet kan være til inspirasjon for andre helseforetak, og vi har fått tillatelse til å publisere rapporten her i sin helhet.

Følgebrev

Rapporten