Illustrasjon: Sifer.no

Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemabasert undersøkelse av utskrivelsesprosessen fra sikkerhetspsykiatrien og ut til kommunen, og belyser ulik faktorer til at en del pasienter må vente (lenge) på utskrivelse.

Funnene peker på komplekse og sammensatte faktorer som omhandle lovverk, økonomi, kompetanse, kultur for samhandling og det å danne en felles forståelse for det helthetlige utfordringsbildet pasientgruppen står i, mellom alle involverte aktører. Dette inkludert egenskaper hos pasienten, så vel som egenskaper ved sikkerhetsavdelingene, mottakeravdelingene ellers i spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Tvangsforsk finner rapporten interessant i en sivilrettslig sammenheng, da den også omhandler overføringer til andre enheter i spesialisthelsetjenesten (halvparten av pasientene på dom til tvungent psykisk helsevern befinner seg i allmennpsykiatrien) og kommunehelsetjenesten. Rapporten har videre noen generelle betraktninger rundt tvang i psykisk helsevern, samt alternativer til tvang

Rapporten kan lastes ned her: