Ikke en sak som omhandler tvang, men likefullt så viktig, at vi velger å skrive om den på vår hjemmeside.

En ny forskningsartikkel basert på nasjonalt register data fra USA, viser til signifikant økt risiko for COVID-19 infeksjon for personer som i løpet av det siste året har fått stilt diagnose innen psykiske lidelser. Det vises også til at gruppen har flere alvorlige tilfeller og klar overdødelighet.

Oppsummert viktigste punkter:

Patients with a recent diagnosis of a mental disorder had a significantly increased risk for COVID-19 infection, an effect strongest for depression (adjusted odds ratio, AOR=7.64, 95% CI: 7.45-7.83, p<0.001) and schizophrenia (AOR=7.34, 95% CI: 6.65-8.10, p<0.001). Among patients with a recent diagnosis of a mental disorder, African Americans had higher odds of COVID-19 infection than Caucasians, with the strongest ethnic disparity for depression (AOR=3.78, 95% CI: 3.58-3.98, p<0.001). Women with mental disorders had higher odds of COVID-19 infection than males, with the strongest gender disparity for ADHD (AOR=2.03, 95% CI: 1.73-2.39, p<0.001). Patients with both a recent diagnosis of a mental disorder and COVID-19 infection had a death rate of 8.5% (vs. 4.7% among COVID-19 patients with no mental disorder, p<0.001) and a hospitalization rate of 27.4% (vs. 18.6% among COVID-19 patients with no mental disorder, p<0.001).

 

Artikkelen kan leses her >>