Bakgrunnen for prosjektet var en felles erfaring av at rollefordeling og ansvar for TUD-pasientene var uklart. Det ble stilt spørsmål ved om disse pasientene fikk god nok hjelp, og om vedtakene ble fulgt godt nok opp.