Mandag 16. september hadde MAP, Møte med aggresjonsproblematikk, sin offisielle lansering i Oslo. MAP er et nasjonalt opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. «Reduksjon av tvangsbruk har vært en viktig motivasjon for utvikling av MAP» forteller daglig leder i MAP, Thomas Nag, fra sitt kontor i Bergen. «Da vi startet dette arbeidet i 2014 var det ut fra ønsket om å lage et standardisert og helhetlig program for hvordan håndtere aggresjon og vold, med hovedvekt på det forebyggende arbeidet». Nag forteller at det det i lang tid har eksisterte en rekke lokale opplæringsprogrammer, men at mange av disse har hatt fokus på voldshåndtering og i mindre grad voldsforebygging. «MAPs tyngdepunkt er forståelsen av vold som et samspillsfenomen i en gitt kontekst, og dermed må fokus på arbeidet ligge på å bedre samspillet og tilrettelegge for styrket brukermedvirkning», sier Nag. Og fortsetter: «Avmakt er ofte en viktig faktor for voldsutøvelse, og styrker vi medvirkning og autonomi, så vil dette kunne fungere kompenserende for avmakten. Dette vil igjen kunne redusere konfliktgrunnlaget og voldshendelser.»

MAP 2 e1569242792687 288x300 - Møte med Aggresjons ProblematikkLes mer på SIFERs hjemmeside

Følgende personer er avbildet:

Øverst, Arbeidsgruppen: f.v: Gunnar Eidhammer, Jon Skjold, Kjell Kjærvik, Marius Engen, Martin Thorset Eriksen, Lone Viste, Thor Egil Holtskog, Bente Sundbye, Thomas Nag, Gunilla Maria Hansen og Torill Storhaug Fotland.

Nederst: f.v Carl Fredrik Haaland, leder for styringsgruppen, Thomas Nag, daglig leder for MAP, Anne Aasen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst og Knut Rypdal, leder av SIFER Vest

Foto: Anne Martha B. Tvedt