Illustrasjonsfoto, gjenspeiler ikke faktiske forhold. Foto: Kent Jensen

Vi har forsøkt å ta tempen på situasjonen i spesialisthelsetjenesten, med utgangspunkt i psykisk helse og rusklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Dette da vi er organisatorisk tilknyttet UNN og i mangel av oppdaterte nasjonale tall.

Nasjonale kvalitetsindikatorer er ennå ikke publiserte for 3. tertial av 2019 og nasjonale tall som kan si noe om tvangsbruk under korona situasjonen forventer vi ikke vi komme før tidligst til sommeren.

Nå er det slik at UNN neppe er representativt for landet som helhet. Antall korona-smittede har vært vesentlig lavere i Nord-Norge. Det har hittil ikke vært påvist smittede innlagte pasienter i psykiatriske avdelinger.


Tvang

Basert på tall fra januar, februar og mars (april foreligger ennå ikke). Januar antas gjenspeile normal drift.

Andel og antall tvangsinnleggelser (tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern) har vært stabilt gjennom perioden (se bilde 1 og 2).

Tvangsmiddelbruk (kortvarig fastholding og spesielt mekaniske tvangsmidler) er tydelig redusert i februar og mars, selv om man tar lavere pasientbelegg i betraktning (se bilde 3).

Bruk av skjerming og tvangsbehandling er lett redusert, men ikke signifikant om man tar pasientbelegg i betraktning (se bilde 4).


Belegg

For månedene januar til april 2019, lå pasientbelegget stabilt på rundt 100% (utgangspunkt for sammenligning).

Belegget hittil i år har månedsvis vært henholdsvis: 100%, 90%, 80%, 80%. Ser vi på akuttenhetene alene, er det ennå lavere tall (56-78%) i april.

Dette merkes godt i en institusjon som vanligvis alltid er full. Et belegg på 80 % over 2 måneder gjør at redusert antall liggedøgn akkumuleres raskt. Status pr. 24. april er -823 liggedøgn i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på 38%.


Veien videre

UNN starter nå forsiktig opp med elektiv virksomhet igjen. Tvangsforsk forventer at redusert antall liggedøgn sålangt har generert et etterslep som må tas inn. Heldigvis har det sålangt ikke vært økt tvangsbruk – bruk av tvangsmidler ser snarere ut til å ha gått ned.

Om etterslepet kan tas inn uten økt bruk av tvang, vil det være gledelig nytt i en ellers vanskelig tid.