Spennende fagutvikling i akutt-psykisk helsehjelp fra Nederland

I Nederland er det utviklet en spesifikk modell for behandling av pasienter i akutte kriser, kalt High & Intensive Care (HIC). Målsettingen med å utvikle modellen var å øke kvalitet på akutt-tjenestene og redusere bruk av tvang. Behovet oppsto etter en periode med kritikk mot helsemyndighetene for dårlig kvalitet på tjenestene og over-forbruk av tvang.

Modellen er utviklet i samarbeid mellom forskere, klinisk personale og personer med egenerfaring og tar utgangspunkt i evidensbelagt og erfaringsbasert kunnskap. HIC arbeidsmodellen bygger på omsorgsetikk og verdier i psykisk helsearbeid. Modellen innebærer bruk av etikk-refleksjon og har vist seg lovende med tanke på å forebygge bruk av tvangsmidler i sengeavdelinger. Evalueringer av modellen har vist at den har bidratt til å øke kvalitet på tjenestene, bedre pasienttilfredshet og redusert bruk av tvang. Modellen skal nå implementeres ved alle akutt-avdelinger i hele Nederland.

HIC De Langeberg 03 1920x1200 1 - High & intensive care modellen

Fra institusjonen De-Langeberg. Kilde: Wiegerinck.nl

Modellen inneholder flere elementer, blant annet spesifikke krav til arkitektur i henhold til prinsipper om å skape tiltalende omgivelser. Dette inkluderte blant annet lyse og åpne rom og god tilgjengelighet til uterom for pasientene. Andre elementer i modellen er å aktivt forebygge bruk av tvangsmidler, øke samarbeid med familien til den som er i en psykisk krise og bedre samarbeidet mellom tjenester i lokalmiljøet og sykehuset. Modellen var ferdig utviklet i 2013, og er siden det blitt evaluert (phd som ligger vedlagt).

Evalueringene viser blant annet at HIC modellen har ført til store endringer i organiseringen av Nederlanske psykiske helsetjenester. Det tette samarbeidet med lokale tjenester har ført til nye innovative og nyttige tjenester og samhandlingsformer. HIC modellen bygger på fem verdier: oppmerksomhet (årvåkenhet) , ansvar, kompetanse, sensitivitet (responsiveness) og solidaritet. Å utvikle kvalitet i den psykiske helsetjenesten handler ikke bare om å implementere nye måter å arbeide på, men det er også nødvendig å utvikle verdigrunnlaget som tjenestene bygger på. De integrerte strategiene gjør at HIC modellen er svært relevant for å øke kvaliteten i akutt-psykiske tjenester, samt i arbeidet for å redusere bruk av tvang.


PhD i bokformat om HIC modellen >>

Nettside hvor man kan lese om HIC modellen: http://hic-psy.nl/about/

Film om HIC modellen: http://hic-psy.nl/hic-movie/

Se flere bilder fra institusjonene De Bramberg og De Langeberg: https://wiegerinck.nl/en/project/hic-de-braamberg-and-de-langeberg/