Kilde: Dansk Psykiatrisk Stiftelse

Danmark skal lage en 10 års plan for å reformere sine psykiske helsetjenester og Dansk Psykiatrisk Selskab (tilsvarende Norsk Psykiatrisk Forening) har laget en brosjyre, «Gør psykiatrien rask«, der de skisserer en tiltaksplan for dette. Overskriften antyder at dansk psykiatri er syk og må gjøres «rask» (frisk) igjen.

Begrunnelsen er en nesten 50% økning i pasienter mellom 2009 og 2017, samtidig med en stor reduksjon i antall senger. Det oppgis en reinnleggelsesrate på 23% innen 30 døgn (hvorav 1/4-del igjen skjer innen 3 døgn). Psykiatere må skrive ut pasienter før de mener de er ferdigbehandlet og avvise innleggelser, på grunn av mangel på sengeplasser. 60% av de psykisk syke som begår kriminalitet, er i kontakt med psykisk helsevern på det tidspunkt de gjorde det de ble siktet for.

Det er kanskje ikke så rart at første målsetting er å øke antall sengeplasser til det antall Danmark hadde i 2007, en økning på 500  til totalt 3400.

Det vi synes er spesielt bra, er ønsket om kvalitetsbaserte mål, blant annet for reduksjon av tvang. Vi liker også at de ønsker økte midler til forskning, tilsvarende sykdomsbyrden (der psykiske lidelser utgjør 25%).

Implikasjonen er at 25% av alle forskningsmidler burde gå til forskning innen psykisk helsevern. Dette er kanskje et nødvendig siktemål for i det hele tatt å oppnå en mer rettferdig fordeling mellom psyke og soma.

Danmark har i tillegg et lovverk som vanskeliggjør forskning på pasienter som er underlagt tvang (se vår tidligere artikkel om dette). Initiativet til Dansk Psykiatrisk Selskab sier ikke noe om at lovverket må endres på dette området.

Som de selv skriver i brosjyren:

«Psykiatrien skal være et prioriteret emne i
regeringens og regioners fordeling af
forskningsmidler. Andel af forskningsmidler
bør nærme sig andelen af sygdomsbyrden
frem mod 2025.»

Les brosjyren her >>


Presseuttalelse hentet fra European Psychiatric Associations (EPA) nyhetsbrev:

«The Danish Psychiatric Association (DPS) is actively participating in a long awaited national multipartisan reform of the mental health services initiated by the Danish government. The focal points put forward by DPS are increasing both in- and out-patient treatment capacity and quality with better opportunities for individualized treatments, more cohesive treatment of people with mental illness and addiction, improving psychosocial interventions and housing, reducing coercive measures, increasing public funding of psychiatric research, and a larger focus on psychiatry in the curriculum in medical training. The work is scheduled to begin in August 2020 and be completed early in 2021

Simon Hjerrild, MD, PhD, associate professor,
Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark. Board member 

Danish Psychiatric Association»