Illustrasjonsbilde: Pexels.com

 

Artikkelen «Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion» tar for seg de ulike internasjonale forskningsetiske konvensjonene før lovverkene i Norge, Sverige, Danmark og i UK gjennomgås i detalj.

Spesifikt er det tilgangen til å inkludere pasienter som er underlagt tvang og som mangler samtykkekompetanse som gjennomgås.

Artikkelen viser til at Norge og Sverige har lovverk som muliggjør forskningsdeltakelse for denne gruppen. I UK er det også mulig, men et mer komplisert lovverk kan ha bidratt til redusert forskning på pasienter uten samtykkekompetanse.

Danmarks lovverk som regulerer tvang i psykisk helsevern, «Psykiatriloven«, utelukker i §23 all forsøksbehandling av frihetsberøvede pasienter. Frivillig innlagte pasienter kan heller ikke med tvang utsettes for forsøksbehandling. I forarbeidene til loven tolkes dette i vid forstand til også å omfatte all forskning på pasienter som er tvangsinnlagte (utover registerbaserte data).

Artikkelens forfattere mener dette er unødvendig restriktivt (i forhold til sammenlignbare land og internasjonale konvensjoner), mulig diskriminerende og at fravær av forskningsdeltakelse reduserer disse pasientenes muligheter til forskningsbasert bedre behandling inkludert tiltak for redusert bruk av tvang. De oppfordrer til at Danmarks lovverk for forskning på feltet revideres.

Artikkelen er lang og kan kanskje passe som sommerlektyre. Den kan leses fritt i sin helhet her >>