Marius Prytz og Karina Harkestad skrev hovedoppgave om relasjonen mellom ansvarlig behandler og pasient under tvunget psykisk helsevern, ved å intervjue behandlere. Den informasjonen de fikk ble brukt til å tolke om det forelå en såkalt arbeidsallianse (Working Alliance) mellom pasient og behandler. Prytz og Harkestad har i etterkant publisert studien i «Annals of General Psychiatry». Dette er et godt eksempel på hvordan enkel forskningsmetode kan frembringe ny kunnskap.


  • Hva er din bakgrunn, og hva var det som fikk deg til å ville forske på akkurat dette temaet?

Prytz: Jeg jobbet som assistent på en lukket psykosepost i studietiden. Der møtte jeg tvangsinnlagte pasienter som var uenige i behandlingen de fikk, og det virket som pasientenes egne ønsker ikke ble tatt i betraktning. Det gjorde spesielt inntrykk når pasientene opplevde at medisinene hadde uønskede effekter og – for enkelte – at psykotiske symptomer ble «erstattet» av apati. Når pasientene så ble skrevet ut i denne tilstanden, begynte jeg å lure om målet med behandlingen var behandlerens og ikke pasientens.

 

  • Var det vanskelig å komme i gang med prosjektet, og har du fått den støtten du trenger?

Før artikkelen ble skrevet, var dette hovedoppgaven til Karina Harkestad og meg selv. Vi har ikke opplevd noen utfordringer underveis.

 

  • Hvilken nytteverdi tenker du dine resultater vil ha?

Vi håper på større innsikt i de beslutningene behandlere tar ved tvangsbehandling. Spesielt det at behandlerne opplevde det relativt problemfritt å få til enighet rundt mål og metode, fant vi overraskende. Det er uklart om pasientene har en reell innflytelse på behandlingsvalg og om en «arbeidsallianse», som definert begrep om felles enighet, er betegnende. Videre etterspør vi tydeligere retningslinjer for hvordan disse beslutningene tas.

 

  • Har du planer for å jobbe videre med temaet, og i hvilken retning?

I en neste fase, er ønsket å kunne intervjue pasienter om hvordan de opplever prosessen med arbeidsallianse i tvangsbehandling. Spørsmålet er om de deler oppfatningen til behandlerne i denne studien eller om de sitter på andre erfaringer.

Link til studien i sin helhet (Engelsk)