Dette året har CPRD og menneskerettigheter hatt et sterkt internasjonalt fokus, ved flere artikler i starten av året, blant annet:

The UN Committee’s interpretation of “will and preferences” can violate human rights

Mental health and human rights in the 21st century

“Capacity”, “best interests”, “will and preferences” and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities


 

Europarådet har ambisiøse mål om å avvikle tvangsbehandling innen psykisk helsevern i Europa. Dette skjer i kjølvannet av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsett funksjonsevne (CRPD) som Norge ratifiserte i 2013. Konsekvensene av CRPD gjenspeiles også i det nye forslaget fra Østensstadutvalget om ny felles Tvangsbegrensningslov NOU 2019: 14.

Europarådets parlementariske forsamling (PACE) har laget resolusjon 2291 (2019), som beskriver problemene, og behovet for en menneskerettighets-basert tilnærming ved bruk av tvang.

Les resolusjonen 

Europarådets kommisjonær for menneskerettigheter, Dunja Mijatovic (over), talte til forsamlingen i forbindelse med lansering av deres rapport 26. juni.

Les hennes innlegg