Den danske Sundhedsstyrelsen publiserte i januar i år «Anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelse».

Noe av bakgrunnen for anbefalingene er at tross høy oppmerksomhet over år har ikke bruken av tvang gått ned. Anbefalingene bygger etter sigende på den samlede viten om hvordan man reduserer bruken av tvang og de er dermed også en god kilde til oppdatert kunnskap på tvangsområdet. Det overordnede perspektivet for anbefalingene er Six core Strategies (Huckshorn 2004). Anbefalingene omhandler både hvordan man kan forebygge tvangsinnleggelser og bruk av tvang under innleggelse. Et eget kapittel er forbeholdt forebygging av tvang overfor barn og unge. En er opptatt av at forebygging av tvang forutsetter et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommuner og praktiserende leger.

Danmark har monitorert utviklingen siden 2014 og har hatt et spesielt fokus på å redusere bruken av mekaniske tvangsmidler. Målet var en halvering innen år 2020. Tallene for 2020 er ennå ikke klare, men 2019 tallene viser en nedgang, dog uten håp om å nå dette målet. Redusert bruk av mekaniske tvangsmidler har vært på bekostning av økt bruk av beroligende medisin og fastholding. Den samlede bruken av tvangsmidler er stigende.

En god oppsummering av tiltakene som har vært gjort i Danmark finner man på sidene 41 – 44. Der beskrives også det som fremstår som en finansieringsløsning for utprøving av ulike tiltak – såkalte «Satspuljeavtaler«. Dette er kanskje en modell Norge bør overveie å prøve ut for å fremme utviklingen av nye, virksomme tiltak.

Vi leser de danske anbefalingene som noe mindre konkrete enn de norske nasjonale faglige rådene som nå er til ekstern høring. Forskningsgrunnlaget fremkommer heller ikke like tydelig. Blant annet savner vi omtale av ACT/ FACT team som et forskningsdokumentert tiltak for å redusere tvangsinnleggelser og re-innleggelser.

Nyhetssaken på Sundhedsstyrelsens nettsider finnes her >>

Selve rapporten finnes her >>

Referanse:

Huckshorn, K. A. (2004). Reducing seclusion restraint in mental health use settings: core strategies for prevention. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 42(9), 22-33.