Ny artikkel fra England fra juli 2019 (Emma Molyneux m.fl.); En systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse som undersøker bruk av ‘krise-plan’ intervensjoner for mennesker med psykiske lidelser. Meta-analysen fant gjennomsnittlig 25 prosent reduksjon i tvangsinnleggelser når krise-plan ble brukt.

Les artikkelen her (Engelsk)