Oppstart. Foto: Fredrik Alkier Gildberg

24.-26. oktober ble denne store europeiske (men med internasjonal deltakelse) konferansen gjennomført på Lillestrøm i Oslo. Konferansen arrangeres annethvert år og er et samarbeid mellom organisasjonene: ‘European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)’ & ‘the European Network for Training in the Management of Aggression (ENTMA08)’. ‘World Psychiatric Association (WPA)’ er med og finansierer. For TvangsForsk som har deltatt på denne konferansen noen ganger er det gledelig å se hvordan forskning på bruk av tvang får mer og mer oppmerksomhet på denne konferansen (se bilder for noen utvalgte tema).

John Baker4 300x225 - 11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

Redusert varighet av beltelegging. Foto: John Baker

Helhetsinntrykket er at for hver gang konferansen arrangeres presenteres det mer forskning som omhandler bruk av tvang, etikk og menneskerettigheter innen psykisk helse. Spesielt ble det presentert forskning som omhandler reduksjon i bruk av tvangsmidler. En hypotese kan være at i tråd med økt helsepolitisk press omkring å redusere bruk av tvang internasjonalt og nasjonalt, har forskningsinnsatsen dreid seg fra å ha fokus på aggresjon til bruk av tvang.

 

John Baker2 300x225 - 11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

Reduksjon av skjerming. Foto: John Baker

Andre tema som er ‘up and coming’ er ‘traumeinformert arbeid’ og ‘selv-regulering’. Norske forskere hvorav flere med tilknytning til TvangsForsk var også godt representert.

Les mer på kongressens Twitter side>>