FOSTREN etablerer et nettverk for forskning på bruk tvang innen psykisk helsevern i Europa. FOSTREN er forkortelse for «Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services». Nettverket er ett av flere COST (European Cooperation in Science and Technology) tiltak og ledes av Professor Richard Whittington. 14 land er så langt med i nettverket.

For å lese mer om bakgrunnen for nettverket, kan man lese deres «Memorandum of Understanding» , som finnes på deres hjemmeside.

Dokumentet er omfangsrikt. Noen av hovedmomentene er at forskning på tvang utfordres av stor variasjon i tjenestetilbudet, forskningen er fragmentert blant ulike forskningsmiljøer og at det mangler gode strategier for å implementere kunnskapen i praksis.

Det er nå sendt ut påmeldingsskjema til nettverket, der man kan melde sin interesse og hva man kan bidra med.

Dersom noe er uklart, er det mulig å stille spørsmål til Jorun Rugkåsa eller Roger Almvik, som er de norske kontaktpersonene.