Gathering - Om oss

Om oss

Tvangsforskningsnettverket, eller bare Tvangsforsk, er et nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

Tvangsforsk er lokalisert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, under KPS/SIFER Nord (regionalt kompetansesenter for SIkkerhets- FEngsels- og Rettspsykiatri).

Gjennom aktiviteter som forskningsseminarer, kurs og konferanser ønsker Tvangsforsk å skape arenaer for kunnskapsutveksling og prosjektutvikling.

Har du en ide til et forskningsprosjekt? Tvangsforsk tildeler stimuleringsmidler for utvikling av gode forskningsideer


 

Ansatte

LederErlend Bugge 337x420 1 - Om oss

Erlend Bugge, psykiater, seksjonsleder/overlege SIFER Nord,
Universitetssykehuset Nord-Norge

erlend.bugge@unn.no

Koordinator, webredaktørMarianne Silsand - Om oss

Marianne Silsand, jurist/ sykepleier, SIFER Nord,
Universitetssykehuset Nord-Norge

Marianne.Elise.Myrli.Silsand@unn.no

FagrådetTrond Hatling small - Om oss

Trond Hatling, sosionom, faglig rådgiver,
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)

Trond.Hatling@napha.no

Fagrådetbilde av meg  248x300 - Om oss

Tonje Lossius Husum, psykologspesialist PhD, professor,
OsloMet

tonjelos@oslomet.no

FagrådetMarius Storvik - Om oss

Marius Storvik, jurist PhD, Førsteamanuensis,
Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitetet

marius.storvik@uit.no

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Avgrensinger

Interesseområdet for Tvangsforsk er Psykisk Helsevernloven, for pasienter innlagt på institusjon i spesialisthelsetjenesten, eller på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Tvang etter annen lovgivning faller utenfor vår avgrensing.