WHO (World Health Organization) sitt program «QualityRights» tar til sikte på å fremme kvalitet, menneskerettigheter og recovery innen mental helse.

Perspektivartikkel av WHOs Michelle Funk og Natalie Drew Bold >>

QualityRights.org >>