I etterkant av Toppmøte 2015 har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse.no) skapt et magasin som forsøker å samle trådene. Magasinet samler høydepunktene fra fjorårets toppmøte, samt noen anbefalinger for arbeidet videre. Blant annet ønsker de å holde fokus på arbeidet med å finne alternativer til tvangsbasert behandling. Magasinet er basert på innspill fra brukere, helsepolitikere, leger, psykiatere og flere profesjoner/utdanninger.

Erfaringskompetanse ønsket, sammen med sine 26 medarrangører, i 2015 å sette fokus på bevisstgjøring i forhold til systemer og holdninger. Videre utfordret Toppmøte 2015 sykdomsmodellen og dagens grunnlagstenkning.

Det nye magasinet, med tittelen "Med rett til å være. Med rett til å styre", kan leses her »

Mer informasjon kan finnes på Erfaringskompetanse.no »