Nordlandsforskning - Nytt forskningsprosjekt på bruk av tvang innen barne og ungdomspsykiatrienForskningsrådet har nettopp innvilget støtte til et nytt prosjekt som tverrfaglig skal undersøke tvang innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Prosjektet heter: The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP).

Tildelingen er på 12 millioner og prosjektet ledes av Nordlandsforskning.

Fire av deltakerne i prosjektet er/ har vært tilknyttet Tvangsforskningsnettverket, hvorav Marius Storvik er med i vårt fagråd.


Trond Bliksvær - Nytt forskningsprosjekt på bruk av tvang innen barne og ungdomspsykiatrien

Seniorforsker og prosjektleder Trond Bliksvær

Esben Olesen - Nytt forskningsprosjekt på bruk av tvang innen barne og ungdomspsykiatrien

Seniorforsker, og søknadsansvarlig, Esben Olesen


Primære og sekundære mål er beskrevet slik:

“The primary objective in CAP is to fill a serious knowledge gap by producing a new multi-dimensional understanding of coercion in children and adolescent acute psychiatric inpatient units in Norway, which involves legal, social, cultural and scientific aspects.

The two secondary objectives in CAP are:

1) to uncover the extent of compulsory admissions and coercive measures in institutions approved for compulsory mental healthcare.

2) to provide knowledge on how coercion is exercised and experienced in adolescent acute psychiatric inpatient units”


Deltakere i prosjektet er:

  • Trond Bliksvær (prosjektleder), Nordlandsforskning AS
  • Esben Olesen (ledet søknadsprosessen), Nordlandsforskning AS
  • Toril Terkelsen, Universitetet i Agder
  • Marius Storvik, Universitetet i Tromsø / Tvangsforsk
  • Ann-Karina Henriksen, Københavns professionshøjskole
  • Christine Øye, Høgskulen på Vestlandet
  • Memoona Saleem, Mental Helse Ungdom
  • Astrid Furre, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helse Sør-Øst

 

Prosjektet har ikke egen nettside, men dette kommer muligvis i løpet av våren. Mer informasjon kommer i starten av neste år og oppstart vil være i juli 2021.