Illustrasjon: Pexels.com/ Pixabay

Det skjer mye spennende forskning innen psykisk helsevern i Norge. Vi vil rette søkelyset på noen nylige artikler som tar for seg nærliggende tema til tvang. Alle artiklene er åpent tilgjengelig i fulltekst. God lesning!


Lassemo m.fl., «Psychiatric readmission rates in a multi-level mental health care system – a descriptive population cohort study». BMC Health Serv Res. 2021; 21: 378.

Ser på bruken av reinnleggelser innenfor et fler-nivå system bestående av sykehus, DPS og kommunehelsetjeneste.


Trane m.fl., «Flexible assertive community treatment teams can change complex and fragmented service systems: experiences of service providers». Int J Ment Health Syst. 2021; 15: 38.

Omhandler hvordan FACT team kan legge til rette for sammenhengende pasientbehandling.


Hasselberg m.fl., «Fidelity to an evidence-based model for crisis resolution teams: a cross-sectional multicentre study in Norway». BMC Psychiatry. 2021; 21: 231.

Er norske «Crisis Resolution Teams» (CRT) trofaste til CRT modellen? Vi regner med at dette i Norge siktes til de såkalte Ambulante Akutt Teamene. Det gjøres en sammenligning med CRT team i England.


Skar-Fröding m.fl., «Relationship between satisfaction with mental health services, personal recovery and quality of life among service users with psychosis: a cross-sectional study». BMC Health Serv Res. 2021; 21: 439.

Tittelen er rimelig selvforklarende: Sammenhengen mellom pasienttilfredshet, psykiske helsetjenester, personlig recovery og livskvalitet. Studien inkluderer en undergruppe (13%) av pasienter på tvungent vern uten døgnopphold. Denne gruppen har markert lavere tilfredshet.